Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

464 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1100   Tidningar, svampbok, idrottskalender.1896-1953
1101   Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.1896-1903
1102   Smedsede gårdsarkiv.1827-1949
1103   Yrjö Sotamaa. Munkkulla.1980-1982
1104   Tidningsartiklar av Olle Hakala, Västra Nyland.1970-2013
1105   Lappböle vattenarbetsgrupper. | Lapinkylän vesihuoltotyöryhmät.2006-2010
1110   Köpebrev för en traktorgrävmaskin av märket Fordson Major, modell 1956.6.8.1970
1114   Fotografier från Lappböle och Oitbacka.1782-1988
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
1119   Konfirmationsfoton, betyg, brev, skolfoton, familjefoton och släktforskningsrapport.1925-2018
1120   Skolfoton från Oitbacka, kyrkobyn och Friggesby. Skolfoto från "Vestankvarns Skolor" 1916 - 1917. Gammalt skolfoto från början av 1900-talet.1969-1976
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
1128   Fotografier från porkalaområdet år 1956 samt foton från Järsö gård.1938-1975
1137   Böcker tillhörande serien Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter.2003-2006
1153   Historiska foton vid kyrkan, foton från 1956 och skolfoton.1900-1964
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
1174   Kurt Pihlströms dagböcker.1931-1999
1175   Dagmar Bergenström född Forsström.1930-1981
1177  
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1185   Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter1919-2020
1188   Ingels - 650 år
1199   Bilder fotograferade invid Kyrkslätts kyrka1956-1959
1202   Sockenkartor1930-1939
1210   Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.1899-1999
1219   Gotthard Björklunds almanackor.1945-1965
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
Alla tiders skola i Friggesby Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXV2006
Amanda och Gustaf på Teir Amanda och Gustaf Swahn samt svärsonen Georg Pahlsten med sonen Rolf född 1935.1943-1946
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1876-1945
Bankrån i Veikkola och Sjundeå utredda Artikel i Västra Nyland 23.5.199223.5.1992
Bensinstation Kyrkslätt Handelslags Shell bensinstation mellan kyrkan och järnvägsstationen nära Haga som syns till vänster i bakgrunden.1965-1975
Berättelser från Lappböle Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XLIV2013
Bil Bil av märket Renault.1920-1925
Bil anländer till huvudbyggnad Sarfvik gårds huvudbyggnad invid Esboviken.1920-1940
Birger Jansson Bondson från Åminne gård i Hindersby Kyrkslätt som blev magister, lektor och prodirektor.1888-1939
Bobäck - en bygdekrönika från Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVIII2003
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Bondgård Järsö gård år 1943 invid Järsöviken och Tavastfjärden.1943
Bondgård med höns Hönorna på gårdsplanen framför Sarfvik gård1910-1930
Boningshus Boningshuset för småbruket på Kalvholmen.1924-1944
Bro över järnväg Torhem och gamla bron från 1930-talet över järnvägen.1939-1944
Brygga Gillobacka gårds badplats och Kvis bys brygga.1930-1944
Brygga med lusthus Sarfvik gårds brygga vid Esboviken.1910-1930
Bröllop Hildings och Etels bröllopsdag 2 maj 1943.2.5.1943
Buss, butik, bank, bensinstation och kyrka Buss parkerad invid huset med Kyrkslätt Handelslag, Kyrkslätt Andelskassa och Shell bensinombud där kyrkan är i bakgrunden.1957-1959
Butik Kyrkslätt Handelslags butik i Nägels invid Jorvas station.1925-1940
Butik Butik i Jorvas.1970-1980
Butik Butiken i Friggesby.1930-1944
Butik Kyrkslätts Handelslag i Friggesby.1930-1944
Butik Kirkslätt Handelslag i Lappböle1930-1950
Butik F.E. Pihlströms butik i Tolls.1910-1915
Butik Den 16 maj 1917 öppnade Kyrkslätt Handelslags huvudaffär Haga i Munkkulla invid Kyrkslätts station.1917-1929
Butik Kyrkslätt Handelslag på kyrkbacken återinvigs efter evakueringen 2.10.1956.2.10.1956
Butik Butiksföreståndare P-O Vinberg betjänar fru Hagelberg som är Kyrkslätt Handelslags första kund då butiken öppnas 1956.2.10.1956
Butik Matbutiken på kyrkbacken öppnas igen 2.10.19562.10.1956
Butik Kyrkslätt Handelslag i Jorvas år 1931.1931
Butik Hans Korkmans butik invid Jorvas station fotograferad under evakueringen.1944
Butik och bibliotek invid kyrkan Sokos och bibliotek invid Kyrkslätts kyrka1980-1989
Butik och järnvägsbro Korkmans butik och den i juni 1994 halvfärdiga bron över järnvägen invid Jorvas station som byggts intill huset.1994
Butiken Sokos Sokos och hörngård år 1989.1989
Butiksbil Kyrkslätts Handelslags butiksbil år 1957,1957
Byggdeteatern i huvudstaden Gästspelet den 21 november 1934 höjde Kyrkslätt skärgårds ungdomsförenings prestationer över dilettantstadiet1934
Bänkgård och växthus Bänkgården och växthus framför inspektorsbostaden på Gillobacka 1943.1943
Chaufförsvilla Gillobacka chaufförsvilla 1943.1843-1943
Chaufförsvillan Anni Edsvik på landsvägen i Gillobacka med chaufförsvillan i bakgrunden.1940-1944
Chaufförsvillan Familjen Welin utanför bostadshuset i Gillobacka på Aina Welins 50 års dag den 27 juli 1944.1944
Chaufförsvillan Chaufförsvillan på Gillobacka gård1938-1940
Dagboksanteckningar förda under en resa till Danmark och Sverige sommaren år 1892 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXII1995
Dammviken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr II1920
Dans på stranden Dans vid Finnträsk på Ingvalsby stranden år 1926.1926
Det gamla Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIX2003
Det kommunala biblioteket i Kyrkslätt genom tiderna Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr X1970
Det oförgätliga Kyrkslätt Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr VII1953
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Dynga körs ut på åker Jorvas gård kör dynga ut på åkern, Dannebrogs stall i bakgrunden.1930-1939
Einar Råbergh VD för Kyrkslätts handelslag Einar Råbergh.1960
Eltåg Eltåget kom till Kyrkslätt 1969 . Eltåg i Finland började mellan Helsingfors och Kyrkslätt.1969-1999
Elämisen laatua - Ympäristönsuojelun vaiheet Kirkkonummella / Livskvalitet - Miljövården i Kyrkslätt förr och nu Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXIX2010
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell.1873-1944
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Evakuering Evakueringen från Porkalaområdet i september 19441944
Familjen Forsström Familjen Matilda Sofia och Karl August Forsströms färd från grindstugan på Oitbacka gård till torpet Västeräng i Danskarby norr om Långvik.1889-1981
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Finsk arbetshäst Kurt Erik Lönnberg med hästen Jalo på Kalvholmen1935-1939
Finskt-Estländskt resekort Arvid Pihlström var till Estland 15-17 augusti 193115.8.1931
Fiske Albert Lönnberg står i sin roddbåt och fiskar med metspö på Björköfjärden.1930-1939
Fiskebåt Hjördis med sin bror Tor Lönnberg i familjens fiskebåt.1930-1939
Fiskebåt Fiskebåten användes för att köra produkter från Kalvholmen till försäljning vid Salutorget i Helsingfors1935-1944
Fiskebåtar och ungdomar Ungdomarna roar sig i fiskebåtarna.1935-1939
Flydda tider Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXIV1997
Flydda tider II Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXV1998
Flydda tider III Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXVI1999
Folkdräkt Kyrkslätts folkdräkt1930-1939
Folkdräkt Systrarna Lönnberg från Medvastö i Kyrkslätts folkdräkt på Festberget i Jolkby.1935-1939
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1925-1930