Arkivalia arkivförteckning

Arkivförteckningen

Välj "Samling" för att komma till arkivförteckningen.

Nivå 1

 Mera information om
 samlingen erhålles
 genom att klicka på .

 

Under rubriken Bild är eventuellt en bild införd som belyser arkivsamlingen.

Under rubriken Titel är numret på samlingen.

Under rubriken Beskrivning är en sammanfattning av innehållet i arkivsamlingen.

Under rubriken Tid är information om vilken tidsrymd arkivsamlingen omfattar.

Nivå 2

Klicka på ett nummer under rubriken Titel för se efter om det finns några objekt införda som tillhör samlingen.

Språk, finska eller svenska

Arkivsamlingen är skriven på svenska, finska eller på båda språken enligt donatorns eller deponentens språk.

Sökanvisningar

I fältet Sök! inskrivs ett eller flera sökord. Man kan söka med namn och ord. Också nyckelord och ämnesord kan änvändas i söket. Nyckelord kan vara namn som Hindersby och Lundell, ämnesord är substantiv som t. ex. skola och torp.

Genom att använda understreck går det att söka en specifik ordföljd så som Det_oförgätliga_Kyrkslätt   (boktitel) och Hjördis_Nyman (författare). Det gör ingen skillnad om man använder små eller stora bokstäver i söket.

501 träffar
Bild Titel Beskrivning Tid
1110   Sarfvik gård, gårdsarkiv-1985
1183   J. E. Rosbergs böcker och övrigt material som har tillhört J. E. Rosberg.
1188   Ingels - 650 år
1002   Några nummer av Kyrkslätts Kungörelser från 1897. Två handskrivna veterinärhandböcker. Fotografier från Koskis Navala (Eriksgård): byggnader & personer. Handskrivna dokument och trycksaker.
1007   Nedtecknade religiösa tankar "ord af Doktor Myller" och ett tryckt postkort med texten till psalmen "Tack, min Gud för vad som varit”.
1021   "Karuby, släktgården och barndomsminnen -1925”-skrift, hågkomster & forskning av Nils Göran Engström.-1925
1070   Sammanfogad med samling 1096. | Yhdistetty kokoelmaan 1096.
1083   Texter av Iris Falck.
1084   Manuskript av Gunnel Pettersson.
1086   Texter om livet i Kyrkslätt av Åke Sundqvist.
1091   Reguel och Brita Bengtströms samling.
1177  
1112   Släktträd över släkten Röman på Jolkby gård-1982
1124   Material till boken Berättelser från Lappböle
1125   Thorvald Backman, material i huvudsak om Porkala by-2008
1129   Katalognumret saknar innehåll | Luettelonumero vailla sisältöä
1130   Testnummer, saknar innehåll | Testinumero, ei sisältöä
Korkkulla Släkten Hjerta innehade Korkkulla i Kyrkslätt från 1500-talet till år 1834.1540-1834
1135   Material om släkten Welin, uppgifter om Lappbölesnickarnas produkter | Aineistoa Welinin suvusta, tietoja Lapinkylän puuseppien tuotteista1603-2015
Gabriel Sigfridsson Ridderkorp Ägare till Abramsby ryttarhemman samt Juopila hemman i Kauhala by i Kyrkslätt under slutet av 1600-talet.1654-1744
Ingels by - 650 år i Kyrkslätt Lärare Birgit Beck berättar om Ingels vid 650-årsjubileumsfest.1700-1997
1097   En kortfattad historik över södra Kyrkslätt under 1700, 1800 och 1900-talet.1700-1944
1114   Kurt Ekström, personarkiv1782-1988
Bokförteckningar J E Rosbergs böcker och av honom utgivna böcker.1785-1954
Torkria Torkrian på Nissniku i Masaby.1800-1920
1102   Smedsede gårdsarkiv.1827-1949
1027   Maskinskrivna dagboksanteckningar av Maria Lovisa Moring (1834-1926, g. Neovius) från Gesterby gård.1834-1926
Lill-Nägels Lill-Nägels gård 100 år i släktens ägo år 1939.1839-1939
Gustaf Victor Eklund Han fortsatte emellertid icke på den juridiska banan, utan egnade sig åt landthushållning på sin egendom Kauhala i Kyrkslätt.1841-1911
Chaufförsvilla Gillobacka chaufförsvilla 1943.1843-1943
Feodor Kiseleff Konsul Feodor Kiseleff 1852-1922, som i slutet av 1880-talet bosatte sig på Oitbacka gård och gjorde den till en verklig mönstergård.1852-1922
Karl Johan Röman Godsägare Karl Johan Röman 1854-19311854-1932
Viktor Westman Viktor Westman 1857-1929, en av Nylands mest bemärkta odal- och kommunalmän,1857-1956
Oitbacka gård Oitbacka gård firar 80-årsminne. Trotjänare dekorerade vid stämningsfull fest.1859-1939
1154   Kykslätts kyrkoböcker 1862 - 19151.1.1862-31.12.1915
Johan Evert Rosberg Johan Evert Rosberg, Kyrkslätts hembygdsförenings grundare år 1910 och långvariga ordförande.1864-1932
Fotografi Kyrkslätts hembygdsförenings grundare och långvariga ordförande Johan Evert Rosberg (1864-1932). Född den 18 juni 1864 på Navala säteri i Kyrkslätt. Föräldrar: apotekaren Viktor Rosberg och Eva Brunkrona.18.6.1864-20.3.1932
Emil Olof Lindén Emil Olof Lindén var kommunalläkare i Kyrkslätt.1866-1926
Henrik Warelius Mellersta Nylands sång- och musikförbund är Henrik Warelius och Lina Dannbäcks verk.29.4.1866-1934
Karl Engberg Jordbrukaren Karl Oskar Engberg på Stor Kvis gård åren 1912-1927.1867-1927
Valfrid Engberg Häst och kärra invid Kyrkslätt kyrkas klockstapel.1869-1939
1107   Fruntimmersföreningen i Kyrkslätt, föreningsarkiv1870-1894
Litteratur om Kyrkslätt - Kirkkonummea käsittelevää kirjallisuutta 1871-1968 Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XI1871-1968
1011   Handskriven förteckning över elever vid Hindersby folkskola 1872-1880.1872-1880
Emil Lundell Föreståndaren för Överby skola för landsbygden yrken Emil Lundell.1873-1944
Arvid Pihlström För byggmästaren Arvid Pihlström var Ljungheda bland de första större byggnader han uppförde.1876-1945
Karin Ehrnrooth Karin Ehrnrooth (1876-1958) var ordförande för Kyrkslätt Lotta Svärd 1924-1944. Karin Ehrnrooth blev invald som första kvinna vid kommunalvalet år 1936 i Kyrkslätt. Ägare till Tyris gård i Bobäck Kyrkslätt1876-1958
Selma och Albert Lönnberg Albert föddes 1879 i Kauhala by och flyttade efter genomgången jordbruksskola till östra Nyland för att 1912 komma tillbaka till Kyrkslätt och år 1936 bli bonde på Råbacka i sin födelse-by Kauhala.1879-1956
1109   Karl och Ulrika Andersson, handlingar1880-1904
1118   Mårten Bondestam, fotografier1880-1944
1108   Kyrkslätt kyrkoby syförening, föreningsarkiv1881-1976
1127   Kristina Wasenius, handlingar, fastigheten Karlberg på Lingonbacken i Masaby1883-1955
1126   Klassfoton. Foton i anknytning till Hindersbyboken. Porträttsamling. Dödsannonsamling. Dokument angående Arvid Pihlström1885-1970
Läsesedel Digitalt foto av Arvid Pihlströms läsesedel för åren 1885-1887.1885-1887
Teddy Biaudet Historik om Teddy Biaudet som var kommunalläkare i Kyrkslätt åren 1918-1944.1886-1967
1035   Bok ”Vägmärken, verser för hvar dag i året”, vilken tillhört Tekla Wik.1887-1928
Domslut från Åbo Hovrätt den 25.11.1890 På 1800-talet kunde det ställa till problem om fadern till sonen avlider överraskande då föräldrarna är trolovade men inte ännu vigda.1888-1901
Birger Jansson Bondson från Åminne gård i Hindersby Kyrkslätt som blev magister, lektor och prodirektor.1888-1939
Familjen Forsström Familjen Matilda Sofia och Karl August Forsströms färd från grindstugan på Oitbacka gård till torpet Västeräng i Danskarby norr om Långvik.1889-1981
1031   10 fotografier på vyer från Medvastö, tagna av fröken Elin Palmroos. | 10 maisemakuvaa Medvastösta, Valokuvaaja: neiti Elin Palmroos.1890-1900
Kyrka och kyrkstall Kyrkslätts kyrka och kyrkstall i slutet av 1800-talet.1890-1900
1117   Mary Grotell, fotoalbum1890-1930
Afgångsbetyg Avgångsbetyg för Gustaf Arvid Pihlström från Axboada i Hindersby.31.5.1891
1121   Konfirmationsfoton, skolfoton samt familjefoton främst från Korkkulla by.1895-1965
Husbonden och värdinnan Gustaf Reinhold Pihlström och Emilia Charlotta Pihlström1895-1905
Paus vid bygge Timmermän tar igen sig vid bygge. Arvid Pihlström från Hindersby till vänster.1895-1915
På bygge Timmermän poserar vid nybygge, Arvid Pihlström från Hindersby med borr i dörren.1895-1915
1024   Hembygdens Vänner i Kyrkslätt: Mötesdokument, korrespondens och två handskrivna ”Hembygden”-tidningar.1895-1994
1100   Tidningar, svampbok, idrottskalender.1896-1953
1101   Diplom tilldelat Svea Malmström. Tidningen ”Nylänningen. Festskrift utgiven av Nyländska afdelningen till förmån för dess byggnadsfond”.1896-1903
1008   Ströexemplar av tidskriften ”Kyrkslätt kungörelser” från åren 1898, 1899, 1901, 1902, 1903.1898-1903
1081   Manuskript, ”Kyrkslätt Jaktvårdsförening 100 år - Jägarna berättar”.1898-1998
1210   Estby folkskolas 100-årsjubileum 1999.1899-1999
1115   Fotografier från Jorvas och byarna omkring.1900-1970
1116   Fotografier tillhörande släktingar till och släkterna på Jolkby gård.1900-2011
Järnväg via Oitbacka och Kauhala Banan följer därefter västra stranden av Låjärv natursköna sjö, vid vilken konsul F. Kiseleffs egendom Oitbacka är belägen, skärande trädgården vid stranden ...1900
1010   J E Rosberg & Uno A Fleeges skrifter ”Kyrkslätt socken – dess natur, utveckling och historia” i häften.1900-1901
1015   Svartvita fotografier från bl.a. Grufböle, sångfest 1922, konfirmation ca 1900. | Mv-valokuvia mm. Grufbölestä, laulujuhlista 1922, konfirmaatiosta n. 1900.1900-1922
1018   Åtta stycken svartvita fotografier från | Kahdeksan mv-valokuvaa: Jorvas, Masaby/Masala, Sigurds, Kvarnby, Överby.1900-1944
1034   Vykort på Kyrkslätt kyrka och kyrkstall. | Postikortti Kirkkonummen kirkosta ja kirkkotalleista.1900-1910
1050   Foton från stenbrottet i Obbnäs. | Valokuvia Upinniemen kivilouhoksesta.1900-1914
1072   Tryckalster. Olika ämnen. | Painotuotteita. Eri aiheita.1900-1957
1079   Sex sv gruppfotografier. | Kuusi mv ryhmäkuvaa.1900-1910
Kyrka Kyrkslätts kyrka från 1200-talet och klockstapeln från 1800-talet samt kyrkstall och i bakgrunden syns prästgården.1900-1902
1153   Historiska foton vid kyrkan, foton från 1956 och skolfoton.1900-1964
Sockenstugan och butik Sockenstugan och framför en lanthandel.1900-1905
Kvarn och bastu Vy mot kvarnen och bastun på Medvast gård.1900-1920
Kvarn och sädesmagasin Vy mot kvarn och sädesmagasin på Medvast gård.1900-1920
Kyrka Kyrkslätts kyrka i början av 1900-talet. Jolkby gård till höger i bakgrunden.1900-1910
Kyrkbacken Kyrkbacken i Kyrkslätt omkring år 1900.1900
Fyr Rönnskärs fyr i Porkala1900-1930
1131   Fotografi, medborgarmöte vid Hindersby folkskola ca 19001900-1905
Kyrkslätts socken Kyrkslätts hembygdsförenings skrifter. Nr XXXI1901
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Folkhögskola Mellersta Nylands folkhögskola och efter år 1950 under namnet Finns folkhögskola, klassfotografi1901-1902
Tågstation Första stationshuset på Jorvas station1903-1917
1005   Inbjudningar till begravningar.1903-1909
1087   Självbiografiskt manuskript av Åke Sundqvist.1903-1967
1036   En samling fotografier från Kyrkslätt donerade till Kyrkslätts hembygdsförening av olika personer. | Kokoelma eri henkilöiden Kirkkonummen kotiseutuyhdistykselle lahjoittamia valokuvia.1904-1956
1043   7 sv foton från Överby kvarn och ett från kyrkobyn. | 7 mv-valokuvaa Överbyn myllyltä ja yksi kirkonkylästä.1904-1927